Ubezpieczenia grupowe

Indywidualne ubezpieczenia na życie uwarunkowane są od wieku i stanu zdrowia ubezpieczonego. Pracodawcy mogą jednak skorzystać z ofert grupowych ubezpieczeń na życie, gdzie zakres dopasowywany jest do wykonywanego zawodu, preferencji w zakresie ochrony i średniej wieku ubezpieczonych pracowników.

Im większa grupa ubezpieczanych osób, tym niższe mogą być składki. Ubezpieczenia grupowe dają większą siłę w negocjacjach z ubezpieczycielami.

Zakres grupowego ubezpieczenia na życie.

Zgodnie z nazwą ubezpieczenie takie chroni przede wszystkim życie ubezpieczonego. Wiele towarzystw jednak za niewielką dopłatą dodaje do ubezpieczenia także koszyk dodatkowych świadczeń z jakich może skorzystać ubezpieczany min:

  • ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • wypłata odszkodowania za pobyt w szpitalu (nawet do 700zł/dzień);
  • rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na małżonka/partnera;
  • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka;
  • odszkodowanie w przypadku zgonu członka rodziny.

Zakres ochrony wynikający z polis grupowych jest niezwykle szeroki i dobierany jest do potrzeb grupy osób ubezpieczonych . W jego ramach można też wykupić ubezpieczenie Assistance pracowników, zapewniając im dostęp do prywatnej opieki medycznej, dzięki czemu skorzystają z usług lekarzy specjalistów w bardzo krótkim czasie.


Dla pracodawców

Dbając o swoich pracowników oraz chcąc zapewnić sobie ich większą lojalność, warto rozważyć kupno ubezpieczenia grupowego. Jako pracodawca, możesz uczestniczyć w opłacaniu składki za ochronę, dzięki czemu zostaniesz zwolniony z ewentualnej odprawy pośmiertnej. Udział pracodawcy w kosztach ubezpieczenia pracowników jest też formą docenienia ich pracy i podkreślenia wartości dla firmy, zwiększa też poczucie komfortu życia i bezpieczeństwa u pracowników.

Mając wykupioną grupową polisę na życie z dodatkowym pakietem Assistance zapewniasz swoim pracownikom szybszy dostęp do ew. zabiegów ambulatoryjnych i konsultacji specjalistycznych. Tym samym szybciej wracają oni do pracy po wystąpieniu wypadku, a Ty zyskujesz spokój, nie ponosząc w związku z tym dodatkowych kosztów.

Czy wiesz że?

W rankingu najważniejszych benefitów dla pracowników, prywatna opieka medyczna znalazła się na pierwszym miejscu.


Jak często aktualizować grupowe ubezpieczenie w Twojej firmie?

Zważywszy na ciągle zmieniające się oferty ubezpieczycieli, którzy często dodają nowe warianty i możliwości do swoich ofert, warto raz na jakiś czas przyjrzeć się oferowanym na tynku produktom.

Przed przystąpieniem do analizy rynku warto wcześniej ustalić z pracownikami co jest dla nich istotne. Taka analiza potrzeb pozwoli wcześniej przygotować zestaw benefitów na jakie liczą Twoi pracownicy i pod tym kątem szukać ofert na rynku.

Nasi specjaliści wspierają proces analizy i wyboru ubezpieczenia grupowego od początku, aż do podpisania i realizacji umowy. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną. Znajdziemy dla Ciebie i Twojego zespołu najlepsze na rynku rozwiązanie.