Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to normowane przez przepisy prawne formy zabezpieczeń pojazdów mechanicznych. W Polsce obowiązkowym typem takiego ubezpieczenia są polisy OC. Przy wyborze ubezpieczenia pojazdu warto dokładnie sprawdzić zakres oferowanych usług. Różni ubezpieczyciele oferują wiele różnych produktów, a zróżnicowane warunki ochrony wymuszają ich szczegółową analizę, aby wybrać coś odpowiedniego do naszych potrzeb.

Jeśli analizę i wybór najlepszego dla siebie ubezpieczenia zostawiasz nam, oszczędzasz dużo swojego cennego czasu.

Definicja

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenia komunikacyjne należą do ubezpieczeń majątkowych działu II.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (popularnego OC) zaliczamy do nich także ubezpieczenia dobrowolne AC i NNW.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - OC
  • Auto Casco - AC
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW
  • Ubezpieczenie Assistance

Więcej o typach ubezpieczeń komunikacyjnych znajdziesz w dalszej części strony. Zachęcamy do lektury.


Ubezpieczenie OC

Według obecnie obowiązującego prawa, najpóźniej w dniu rejestracji nowego pojazdu musisz zakupić dla niego polisę OC. Wyjątek stanowią jedynie pojazdy historyczne. Jest to też jedyne ubezpieczenie, które jest obowiązkowe.

Ubezpieczenie to dotyczy: samochodów, motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep i pojazdów wolnobieżnych. Polisa OC obowiązuje 12 miesięcy od daty wykupu i pokrywa koszty Twojej odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie potencjalnie możesz wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego.

Ochrona obejmuje mienie, ale też życie i zdrowie poszkodowanych. Ubezpieczenie to ma stale określony zakres. Sumy gwarancyjne, określające górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela wynoszą:

  • 1 050 000 w przypadku szkód w mieniu
  • 5 210 000 w przypadku szkód osobowych

Czy wiesz że?

Kara za brak ważnego ubezpieczenia OC może wynieść nawet 5600 zł

Ubezpieczenie OC musisz wykupić nawet jeśli nie korzystasz ze swojego pojazdu.


Ubezpieczenie Autocasco

Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Chroni ono ubezpieczonego przed konsekwencjami finansowymi kradzieży lub zniszczenia pojazdu. Sumy gwarancyjne nie są tutaj narzucone ustawowo, podobnie jak ustawa nie narzuca warunków i zakresu tego typu ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy AC warto dokładnie przeczytać umowę i zapoznać się z jej warunkami. Istotną sprawą są wykluczenia, które zwalniają Ubezpieczyciela z odpowiedzialności względem osoby ubezpieczonej. W szczególności jeśli do zdarzenia doszło w wyniku poważnego zaniedbania z Twojej strony, (przykładowo kiedy zostawisz otwarte auto z kluczykami w środku lub prowadzisz samochód po spożyciu alkoholu).

Mnogość ofert na rynku i ich różnorodne zakresy ubezpieczeń sprawiają, że czasem trudno jest wybrać najlepszy dla siebie produkt. Dlatego w Horiz Protect stawiamy dobro i interes naszych klientów na pierwszym miejscu, zawsze znajdując dla nich najlepsze oferty.


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to kolejna dobrowolna polisa, w której ochronie podlega życie i zdrowie kierowcy lub kierowcy i pasażerów.

Co ważne, ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko sytuacje, które miały miejsce w ruchu drogowym. Z tytułu ubezpieczenia NNW możesz także liczyć na odszkodowanie w sytuacji wystąpienia zdarzenia związanego z wsiadaniem do auta czy jego załadunkiem. W przypadku leczenia i rehabilitacji ubezpieczenie to pokrywa ich koszty. Jest to też ochrona finansowa dla bliskich kierowcy w przypadku jego śmierci spowodowanej wypadkiem

Czy wiesz że?

Możesz posiadać kilka polis NNW. W przypadku zdarzania otrzymujesz wtedy wypłatę środków z każdej z nich.


Ubezpieczenie Assistance

To kolejne ubezpieczenie dobrowolne które może nabyć kierowca. Ubezpieczenie to zapewnia kierowcy wsparcie w różnym zakresie, w zależności od warunków podpisanej umowy.

Może to być pomoc serwisowa, informacyjna czy medyczna. Najczęściej jednak jest to ubezpieczenie umożliwiające naprawę auta na miejscu, holowanie, wymianę opon, dostarczenie paliwa, czy zakwaterowanie lub transport dla kierowcy i jego pasażerów po zdarzeniu drogowym.

Decydując się na ten typ ubezpieczenia kierowca zapewnia sobie komfort podróżowania, jednak ważne jest, by przed podpisaniem umowy dokładnie ją przeczytał i zapoznał się z warunkami.

Istotnym elementem w ubezpieczeniach Assistance jest tzw. zakres terytorialny polisy, który może być istotny szczególnie dla osób podróżujących za granicę.