Ubezpieczenie na życie

Zakup ubezpieczenia na życie to solidne zabezpieczenie Ciebie i Twoich bliskich. Przed samym zakupem polisy warto skorzystać z kilku rad pozwalających wybrać najlepszą ofertę.

Doradcy Horiz Protect chętnie pomogą Ci z wyborem polisy na życie. Skontaktuj się z nami, pomożemy wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę.

Rodzaje ochrony

Najczęściej spotykanym wariantem ubezpieczenia na życie jest polisa ochronna skierowana do osób, które ukończyły 18 lat. Górną granicę wieku określają indywidualnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe i jest to około 60-70 lat.

Na rynku dostępne są też ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne, które mają na celu dwie rzeczy:

 • Wypłatę odszkodowania w razie śmierci
 • Inwestowanie części składki

Seniorom, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tzw. bezterminowe polisy, które zapewnią bliskim ubezpieczonego wypłatę świadczenia z tytułu śmierci.


Wyłączenia odpowiedzialności. Na co warto zwrócić uwagę.

Do najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności należą samobójstwo, udział w przestępstwie lub śmierć, wskutek spożycia alkoholu lub jego nadużywania. Każde towarzystwo stosuje inne wyłączenia odpowiedzialności. Przed podpisaniem umowy koniecznie zapoznaj się ze szczegółami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU)

Częstą praktyką jest także stosowanie okresu karencji, czyli czasu od podpisania umowy do udzielenia ochrony, w którym nie zostanie wypłacone świadczenie. Jest to rodzaj zabezpieczenia przed nadużyciami klientów. Okresy te są różne dla różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Czy wiesz że?

Sumy ubezpieczeń w przypadku zgonu zależą od indywidualnej oferty i mogą wynieść od 10 000 zł nawet do 1 000 000 zł.


Od czego zależy cena ubezpieczenia?

Każde TU stosuje swoje algorytmy wyliczania wysokości składek dla ubezpieczanych osób. Największy wpływ na wysokość składki mają takie czynniki jak:

 • wiek ubezpieczanego,
 • stan zdrowia,
 • okres obowiązywania ubezpieczenia,
 • suma ubezpieczenia i zakres ochrony.

Wybór ubezpieczenia na życie to ważna decyzja, którą warto dobrze przemyśleć. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci wybrać najlepszą dla Ciebie ofertę analizując Twoje potrzeby i aktualne oferty dostępne na rynku.

FAQ

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają różne uwarunkowania w tym zakresie. Najczęściej spotykane są oferty skierowane dla dwóch przedziałów wiekowych

 • 18-60 lat
 • 61-70 (a nawet 80) lat

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują taką możliwość. Podczas wyboru ubezpieczenia nasi doradcy szukają najlepszych na rynku ofert a w przypadku specyficznych wymagań pomagają negocjować z towarzystwami nad indywidualnymi warunkami ubezpieczenia.

Okresy karencji są różne w zależności od Ubezpieczyciela. Najczęściej spotykane okresy to:

 • Ubezpieczenie życia osoby ubezpieczanej - od razu
 • Pobyt w szpitalu - 90 dni
 • Urodzenie dziecka - 270 dni
 • Śmierć partnera/rodziców/teściów - 180 dni

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem bezterminowym i trwa tak długo jak długo opłacana jest składka.