Ubezpieczenia OC zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczanego za szkody związane z działalnością zawodową.

Ubezpieczenie to dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych w mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich które wystąpiły w wyniku działalności ubezpieczonego.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Dla wybranych grup zawodowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów ubezpieczenia OC jest obowiązkowe. Są to min zawody:

  • lekarza
  • adwokata
  • radcy prawnego
  • zarządcy nieruchomości
  • księgowej
  • notariusza
  • komornika sądowego

Są to zawody wymagające dużej specjalizacji, związane z dużym ryzykiem.


Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności OC z tytułu wykonywania zawodu spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów i jest jednakowy we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

Wykupując takie ubezpieczenie warto rozważyć jego rozszerzenie zwiększając sumy gwarancyjne poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dobrowolnego. Co więcej, dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC.

Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie i życie innych osób. Chcąc ubezpieczyć się od odpowiedzialności i zapewnić sobie spokój wykonywania pracy, warto rozważyć kupno takiego ubezpieczenia.

Czy wiesz że?

Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000


Dla kogo ubezpieczenie OC

Oprócz zawodów z obowiązkowym OC, inne zawody także mogą być zainteresowane tego typu ubezpieczeniem. Przykładowo: lekarze weterynarii, nauczyciele, trenerzy sportowi, wychowawcy na koloniach i obozach, ratownicy GOPR i WOPR, przewodnicy turystyki pieszej/górskiej, farmaceuci, inspektorzy BHP, elektrycy, kucharze, konduktorzy, fryzjerzy, manikiurzystki, kosmetyczki.

Aby wykupić takie ubezpieczenie dla zawodów z wymaganymi uprawnieniami, osoba ubezpieczana musi takie uprawnienia posiadać. Pozostałe grupy zawodowe nie wymagające uprawnień, powinny mieć ukończone odpowiednie szkoły zawodowe, kursy, czy praktyki zawodowe.